НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Персонализирана Информационна Система - ПИС
 
     
 

Сигурност на връзката и базово удостоверение

      Достъпът до системата се осъществява по сигурна връзка (https), чиято автентичност се подсигурява чрез сървърно удостоверение [server certificate], издадено от Доставчик на Удостоверителни Услуги - ДУУ [Certification Authority - CA].

      Всеки уеб браузър има списък с базови удостоверения [root certificates] на доверени доставчици [Trusted CA].

      Ако в този списък на използвания от Вас браузър липсва базовото удостоверение [root certificate] на доставчика на сървърното удостоверение на системата, то Вие ще получите предупреждение, че достъпвате сайт, чието базово удостоверение не е в списъка с доверените доставчици.

      Предупреждението зависи от вида и версията на браузера, който използвате. Ето няколко примера:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome

      За да продължите работата със системата, трябва да потвърдите, че вярвате на сървъра на системата, независимо че браузъра не може да потвърди автентичността му.

      За да не Ви се налага, при всяко влизане в системата, да потвърждавате, че вярвате на сървъра, можете еднократно да направите допълнителна настройка на браузъра. Основното в тази настройка е добавянето на комплекта от базови удостоверения [root certificates] на съответния доставчик към Вашия браузер. Настройките зависят от версията и вида на браузъра, който използвате. А доставчиците разпространяват публично базовите си удостверения, нaй-вече чрез официалните си уеб сайтове в Интернет.