НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Персонализирана Информационна Система - ПИС
 
 
Информационна система за eлектронно поддържане на здравна информация за пациентите, предоставяне на възможност за онлайн избор на личен лекар и ежедневно отчитане на извършената медицинска дейност от договорните партньори на Националната здравноосигурителна каса.
 
ПИС предоставя възможност за вход с цифрови сертификати (КЕП), издадени от лицензирани доставчици на удостоверителни услуги. Списък с доставчиците на удостоверителни услуги, установени на територията на Република България, може да намерите на сайта на Комисия за регулиране на съобщенията.
 
Право на достъп до ПИС, чрез уникален код за достъп (УКД), имат само задължително здравноосигурени лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване, включително в случаите, когато техните здравноосигурени права са прекъснати. Уникалният код за достъп е личен и се получава лично в РЗОК срещу представяне на документ за самоличност.